Serveis


Emmagatzematge


cefrusa almacenaje

Tipus d'emmagatzematge

 • Congelat / Refrigerat
 • Temperatura negativa / positiva
 • Descàrregues manuals i paletitzades
 

 cefrusa gestion online

Gestió on line

 • Consulta "on line" de l'stock
 • Control temperatura
 

 cefrusa frio producto

Atenció al producte

 • Garantia de fred
 • Cura del producte

Manipulació


 cefrusa pedidos

Gestió de les comandes

 • Gestió on line de les comandes i transmisions
 • Preparació de tot tipus de comandes
 • Manipulacions especials
 

 cefrusa gestion

Gestió de la documentació

 • Emissió de albarans a petició del client
 • Adaptats a qualsevol tipus de portal de descarrega
 

 cefrusa trazabilidad

Traçabilitat garantida

 • Traçabilitat garantida,
  de principi a fi

Distribució


 cefrusa transporte

Transport temperatura controlada

 • Recollida a qualsevol punt a petició del client
 • Entregues paletitzades i capil·lars
 

 cefrusa distribucion

Transport
 

 • Xarxa de colaboradors Nacional
 • Entregues a qualsevol punt del país
 • Entregues a alguns països europeus, especialment UK
 

 cefrusa rutas

Gestió i control de les rutes
 

 • Optimizació de les rutes
 • Geolocalització dels vehicles i confirmació "on line"
 • Control de les expedicions a través del web